DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

541

Nguyễn Phương Lam

Trà Vinh

0

542

Nguyễn Thị Quyến Hương

TP HCM

2

543

Trần Duy Ngoãn

Nghệ An

10

544

Đỗ Thanh Mai

Hải Dương

6

545

Lê Phước Thành

Quảng Trị

6

546

Nguyễn Ngọc Luân

TP HCM

0

547

Đậu Hồng Sơn

Nghệ An

0

548

Nguyen Van Luan

Đồng Tháp

2

549

Trần Cao Bảo Long

TP HCM

0

550

Huỳnh Thị Thy

An Giang

1

551

Nguyễn Quốc Huy

Bình Thuận

4

552

Nguyễn Tuấn Anh

Quảng Ninh

3

553

Đỗ Văn Dương

Lạng Sơn

9

554

Trịnh Mỹ An

Trà Vinh

3

555

Nguyễn Đức Tuấn

Sơn La

1

556

Trần Quốc Dũng

TP HCM

10

557

Trần Văn Tần

Lào Cai

10

558

Đỗ Thị Thược

Hà Nội

10

559

Đinh Van Tưởng

Lạng Sơn

4

560

Nguyễn Văn Vượng

Vĩnh Phúc

6

561

Nguyễn Ngọc Hải

TP HCM

10

562

Đặng Hồng Long

Bình Thuận

10

563

Nguyễn Văn Đạo (nguyễn Đạo)

Nghệ An

5

564

Nguyễn Ngọc Uyên Minh

TP HCM

2

565

Trương Anh Dũng

Kiên Giang

7

566

Hoàng Ngọc Nghĩa

Quảng Ninh

0

567

Lê Duy Bảo

TP HCM

1

568

Bùi Minh Hải

Hưng Yên

0

569

Alex Cao

Quảng Ngãi

0

570

Nguyễn Thị Mai Hoa

Bình Dương

0

571

Nguyễn Thế Bằng

Phú Thọ

10

572

Trương Thạch Vũ

Kiên Giang

10

573

Nguyễn Anh Cường

Đà Nẵng

10

574

Nguyễn Quốc Hùng

Hà Nội

2

575

Lê Chí Trung

Phú Yên

2

576

Ngô Văn Dương

Nghệ An

0