DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Thân Hồng Tình

TP HCM

0

146

Nguyễn Văn Đỏ

Hà Nội

0

147

Lê Trung Quân

Tây Ninh

4

148

Nguyễn Thị Nguyệt

Khánh Hòa

0

149

Vũ Thành Chung

Hà Nội

9

150

Trần Thục Đoan Trang

Tây Ninh

1

151

Trần Ngọc Dũng

TP HCM

3

152

Đỗ Thị Ngọc

TP HCM

0

153

Văn Đức Thành

Điện Biên

1

154

Tăng Tấn Viễn

Quảng Nam

1

155

Nguyễn Xuân Thọ

Hà Nội

1

156

Lê Dương Tiến Phong

Khánh Hòa

0

157

Đặng Quốc Trung

Đồng Tháp

0

158

Trần Thanh Toàn

Bạc Liêu

0

159

Ra Im

Khánh Hòa

0

160

Lê Thị Tường Vy

An Giang

1

161

Cao Thị Mỹ Nhung

TP HCM

0

162

Nguyễn Xuân Hữu Tâm

Thừa Thiên Huế

1

163

Phan Văn Báu

Quảng Bình

10

164

Lê Hồng Đức

Tuyên Quang

3

165

Trương Văn Huy Phong

An Giang

0

166

Nguyễn Nam Bình

Hà Nội

1

167

Nguyễn Đức Dũng

Hà Nội

0

168

Huỳnh Minh Tấn

TP HCM

0

169

Hồ Cầu

Quảng Trị

10

170

Ngô Văn Lịch

Hà Nội

0

171

Trần Đình Tuấn

Thừa Thiên Huế

0

172

Dương Văn Toàn

Quảng Ninh

3

173

Phan Thanh Tài

Quảng Trị

0

174

Phạm Thị Cẩm Giềng

An Giang

4

175

Trần Tuấn Kiệt

Sơn La

0

176

Trần Văn Kỷ

Đồng Nai

0

177

Trần Thị Quyền

Thừa Thiên Huế

0

178

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

10

179

Phạm Đức Linh

Thừa Thiên Huế

5

180

Nguyễn Thái Khanh

Kiên Giang

10