DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

181

Trương Hồng Trúc Phương

TP HCM

1

182

Trần Thị Quang Lệ

TP HCM

0

183

Đào Mạnh Trường

Lai Châu

0

184

Đặng Hữu Hùng

Đà Nẵng

9

185

Trần Thị Mỹ Ngoc

TP HCM

3

186

Bùi Quang Trung

Hà Giang

4

187

Dương Văn Cường

TP HCM

0

188

Phan Đình Việt Anh

Hà Nội

0

189

Lê Hồng Khai

Đà Nẵng

1

190

Nguyễn Phương Ngoan

An Giang

10

191

Phạm Quang Tiến

TP HCM

3

192

Ngô Viễn An

TP HCM

6

193

Lê Kiên

TP HCM

0

194

Nguyễn Ngọc Toàn

Thừa Thiên Huế

0

195

Lương Thị Kiều Oanh

TP HCM

0

196

Huỳnh Lê Duy Tường

Trà Vinh

0

197

Nguyễn Thị Hằng

Hà Giang

0

198

Hoàng Thị Thanh Tâm

TP HCM

0

199

Nhâm Thuỳ Dung

Gia Lai

0

200

Nguyễn Thị Thơm

TP HCM

0

201

Bùi Mạnh Túc

Hà Giang

1

202

Nguyễn Trường Nhân

TP HCM

1

203

Nguyen Tung Viet

Hà Nội

0

204

Nguyễn Xuân Hoàng

Thừa Thiên Huế

0

205

Nguyễn Công Tuấn

Thừa Thiên Huế

0

206

Nguyễn Hữu Huy

Thừa Thiên Huế

0

207

Phạm Xuân Chí

Thừa Thiên Huế

0

208

Nguyễn Thị Phương Trang

TP HCM

0

209

Trương Văn Dương

Thừa Thiên Huế

0

210

Nguyễn Hoàng Nhật Huy

Thừa Thiên Huế

0

211

Trần Văn Phương

Thừa Thiên Huế

0

212

Lương Triệu Cơ

Hà Nội

8

213

Đỗ Ngọc Hà

Nam Định

10

214

Lù Văn Quân

Lai Châu

3

215

Trần Hữu Nghĩa

Trà Vinh

2

216

Nguyễn Thanh Sơn

TP HCM

0